Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

spokojte dnešní informované, náročné a plně připojené zákazníky pomocí softwaru SAP pro pojišťovnictví. Využijte přehledu o zákaznících a obchodu v reálném čase, zkraťte cestu na trh novým a na zakázku vyráběným produktům a aktivně řiďte rizika a dodržování norem.

Nabízíme řešení, která zlepšují spolupráci se zákazníky, optimalizují klíčové operace, celkové finance a operační procesy pomocí:

  • Konzistentních zkušeností se zákazníky prostřednictvím dlouhé řady kanálů
  • Rychlých reakcí na nové trendy mezi zákazníky a jejich nákupní návyky
  • Zkrácení doby cesty na míru šitých produktů na trh
  • Větší schopnosti monitorovat dodržování norem v pojišťovnictví

Řešení zahrnují:

Marketing

Obchod

Řešení pro HR

Platforma a technologie

Odvětví

KONTAKTUJTE NÁS

    ENQUIRE NOW