Menu Close

SAP solutions enable communications service providers to successfully navigate the industry transformation that is occurring by helping them to deliver a superior customer experience, contain costs, and begin to generate substantial revenue from new business models.

Řešení SAP umožňuje poskytovatelům komunikačních služeb úspěšně řídit transformaci průmyslu, ke které právě dochází, tím, že jim pomáhá naplnit nejvyšší očekávání zákazníka, omezit náklady a začít vytvářet značné příjmy z nových obchodních modelů.

Tato řešení pomáhají telekomunikačním službám transformovat jejich obchodní činnost, díky čemuž dokážou udržet krok se změnami na trhu a novými konkurenty prostřednictvím:

  • Orientace na zákazníka za účelem udržení stávajících zákazníků a přilákání těch nových na konkurenčních trzích
  • Zefektivnění na základě zkušeností ze všech kanálů a zařízení a znalosti názorů zákazníků
  • Udržení nákladů kvůli zachování zisku
  • Růstu tržeb z netradičních komunikačních služeb
  • Posílení ochrany dat o majetku kvůli většímu soukromí zákazníka, zviditelnění obchodní činnosti a navýšení zisku

Řešení obsahují:

KONTAKTUJTE NÁS

    ENQUIRE NOW