Menu Close

Soustřeďte se na svůj hlavní předmět podnikání, my se postaráme o vše ostatní

Profesionální služby MDSap  usnadňují nasazení a rozšíření technologií SAP jak v novém, tak stávajícím prostředí. Vy se soustřeďujte na vaše podnikání, vývoj, nasazení a řízení vaší infrastruktury nechte na nás.

Náš tým profesionálních konzultantů nabízí širokou škálu konzultací v oblasti obchodních a technologických řešení, tak aby odpovídaly vašim potřebám.

Health Check - databázový server ASE and Replikační server

Health Check pro databázový server ASE a Replikační sever je balík služeb zahrnující pravidelné kontroly systémů, jejich diagnostiku, návrhy na opravy, změny nastavení a optimalizaci chodu systémů. Tyto služby zahrnují preventivní úkony k minimalizaci provozních problémů a dosažení maximálního možného výkonu. Jsou prováděny našimi zkušenými konzultanty s bohatými best practices ve spolupráci se zástupcem zákazníka disponujícím znalostmi specifik a požadavků v daném prostředí.

Tento proces je rozdělen do čtyřech fází:

  • Fáze 1 zahrnuje posouzení architektury ASE a replikačního serveru, konfigurace, infrastruktury a výkonu
  • Fáze 2 zahrnuje detailní analýzu prostředí ASE a replikačního serveru, testování systému včetně vyhodnocení – výsledkem je dokument o zjištěních a doporučení
  • Fáze 3 a 4 jsou volitelné fáze implementace části nebo všech doporučení

Naši konzultanti vypracují posudek vaší existující ASE a infrastruktury replikačního serveru, aby nalezli možné problémy a omezení a představí doporučení založená na osvědčených postupech.

  • Okamžitě vidíte výhody a snížení nákladů správně pracujícího systému díky optimalizovanému využití zdrojů. Doporučení budou obsahovat možnosti pro lepší využití existující infrastruktury, čímž zlepšíte spolehlivost systému.
  • Výhody tohoto řešení mohou také přinést zkrácení odpovědního času při problémech s aplikacemi, efektivnější provoz a administraci serverů, což sníží náklady na práci a zlepší kontinuitu služeb nebo optimalizované využití dat využíváním pokročilých funkcí replikace.
  • Naši konzultanti mají velké zkušenosti z mnoha instalací a velmi široké znalosti.

KONTAKTUJTE NÁS

    ENQUIRE NOW