Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Od 25. května 2018 bude každá organizace, která shromažďuje, zpracovává a kontroluje osobní údaje obyvatel Evropské unie, i když je mimo Evropskou unii, povinna dodržovat předpisy GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). V souvislosti s nabytím účinnosti GDPR budou organizace povinny deklarovat shodu s předpisy nařízení a dokazovat, že mají technické a organizační prostředky umožňující dodržování předpisů.

V rámci přípravy na shodu s předpisy GDPR je nutné zohlednit řadu oblastí a učinit příslušná opatření. Představujeme některá z nich a námi navrhovaný přístup.

Řešení

Naše nabídka pro firmy zahrnuje:

  • právní analýzu a analýzu informačních systémů
  • inventarizaci dat
  • implementaci řešení pro procesy GDPR
  • zajištění auditovatelnosti dat

Jak zvládnout požadavky GDPR?– stáhněte si náš krátký návod

PRODUKTY

KONTAKTUJTE NÁS

    ENQUIRE NOW