Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Data Governance and Enterprise Architecture Roadshow, Prague | MDSap

HolidayInn kongresové centrum, Praha – Oranžérie

V mnoha organizacích jsou data uložena v silech separátně pro každý systém či aplikaci. Navzájem nejsou nijak propojena, což zásadně snižuje jejich informační hodnotu. Odstranit tuto bariéru a dát tak datům pro firmu hodnotu cenného aktiva znamená zásadně změnit způsob, jakým jsou data řízena a využívána. Toho lze dosáhnout rozsáhlejší analýzou od IT architektury přes mechanismy získávání dat, datovou kvalitu až po informační hodnotu dat takto získaných a zpracovaných.
Rádi bychom Vás pozvali na půldenní seminář Data Governance & Enterprise Architecture Roadshow, organizovaný společností MDS ap Tech Česká Republika, dne 9. června 2016. Seminář nabídne základní porozumnění problematiky Data Governance, Enterprise architektury a souvisejících témat, včetně našich zkušeností z konkrétních implementovaných projektů. 

Předběžná agenda:

  • 09:00 – 09:30 Registrace
  • 09:30 – 09:45 Úvodní slovo, Yves Khoneisser, General Manager, region CE, MDS ap (anglicky)
  • 09:45 – 10:45 SAP Sybase PD for Data/Enterprise modeling Architecture – Challenges/Promises – Vladimir Maruna, Data Architecture Group Leader, MD&Profy (anglicky)
  • 10:45 – 11:15 Data Governance and Core Banking Model Management, Ms Hale Korkmaz, Unit Manager, Turkey İş Bank (anglicky)
  • 11:15 – 11:35 Kávová přestávka
  • 11:35 – 12:35 Implementace metodiky modelování v PowerDesigneru, Ondřej Diviš, Senior Consultant, MDS ap
  • 12:35  – 13:00 Případová studie Orange, Ondřej Diviš, Senior Consultant, MDS ap
  • 13:00 – 14:00 Oběd a networking

Účast je pro Vás ZDARMA, je potřeba se registrovat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Topics: Events

ENQUIRE NOW