Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

CLOUDERA ENTERPRISE DATA HUB

Cloudera Data Hub to usługa silnika analitycznego, która zapewnia możliwość przekształcania złożonych danych w jasne i zrozumiałe spostrzeżenia.

Cloudera łączy strumieniowe i wsadowe przetwarzanie danych, hurtownię danych, operacyjną bazę danych i uczenie maszynowe w doskonały zestaw silników analitycznych

Jako najwyższy priorytet, Cloudera SDX stawia na inwestycje w stałe bezpieczeństwo i zarządzanie, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie i odkrywanie danych do wykorzystania w różnych scenariuszach użycia i obciążeń.

Platformy danych Cloudera zapewniają najwyższą elastyczność dzięki innowacjom typu open source, dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się na swoich danych, aplikacjach i działalności.

Korzyści i funkcje

  • Dostępność ujednoliconej platformy z wielofunkcyjną analityką aby umożliwić wyeliminowanie silosów i przyspieszyć wykrywanie informacji w oparciu o dane.
  • Spójne bezpieczeństwo, nadzór i metadane, dzięki współużytkowaniu danych.
  • Wsparcie dla chmury publicznej, środowisk multi-cloud oraz implementacji lokalnych, dzięki możliwością hybrydowym.
  • Możliwość rozbicia silosów danych i aplikacji dzięki zintegrowanemu pakietowi funkcji analitycznych i uczenia maszynowego.
  • Szyfrowana bezpieczna platforma, która zapewnia centralną kontrolę IT i oferuje samoobsługę danych produkcyjnych dla użytkownika końcowego.
  • Platforma zaprojektowana specjalnie w celu zapewnienia użytkownikom praktycznych informacji na temat dowolnych danych niezależnie od ich lokalizacji w środowiskach lokalnych, hybrydowych i wielochmurowych.
  • Pojedynczy panel do administrowania klastrem, automatyzacji, zarządzania i bezpieczeństwa

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW