Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Spełniaj oczekiwania współczesnych, wymagających klientów, posiadających stały dostęp do sieci i informacji za pomocą oprogramowania SAP dla ubezpieczeń. Skorzystaj z przeglądu klientów i transakcji w czasie rzeczywistym, skróć drogę na rynek nowym i wykonywanym na zamówienie produktom oraz aktywnie zarządzaj ryzykiem i przestrzeganiem norm.

Oferujemy rozwiązania, które poprawiają współpracę z klientami, optymalizują kluczowe operacje oraz ogólnie rozumiane finanse i procesy operacyjne za pomocą:

  • Zapewnienia spójnych doświadczeń klientów przy kontaktach różnymi kanałami komunikacji
  • Szybkich reakcji na nowe trendy rynkowe, zachowania klientów i na ich zwyczaje zakupowe
  • Skrócenia czasu wprowadzania na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Lepszego monitorowania i przestrzegania norm branży ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW