Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Uspokojte zvyšující se nároky na lepší vládní služby, kontrolu rozpočtu, veřejné bezpečnosti a odpovědnosti – se softwarem SAP určeným pro veřejný sektor. Zlepšete fiskální stabilitu a transparentnost, operujte efektivněji a vybudujte pokrokově smýšlející programy zaměřené na občany za pomocí technologií, jako jsou podniková mobilita, cloud computing a analytika velkých dat.

Z powodzeniem zaspokoicie Państwo rosnące wymagania związane z poprawą działania samorządów i administracji, kontrolą finansów publicznych, bezpieczeństwem i odpowiedzialnością publiczą, stosując oprogramowanie SAP przeznaczone dla sektora publicznego. Poprawicie stabilność fiskalną i transparentność, będziecie działać efektywniej i wprowadzicie zaawansowane programy ukierunkowane na obywateli za pomocą technologii takich, jakimi są mobilność korporacyjna, cloud computing i analityka klasy Big Data.

Rozwiązania SAP dla sektora publicznego pomagają organizacjom rządowym w:

  • Poprawie jakości życia obywateli
  • Wzroście zaufania do władz
  • Bezpieczeństwie i jednoczeniu się społeczeństwa
  • Zarządzaniu środkami pochodzącymi od podatników
  • Poprawie poziomu życia wszystkich mieszkańców

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW