Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

SAP solutions enable communications service providers to successfully navigate the industry transformation that is occurring by helping them to deliver a superior customer experience, contain costs, and begin to generate substantial revenue from new business models.

 • Rozwiązanie SAP umożliwia firmom świadczącym usługi komunikacyjne zarządzanie transformacją branży w której działają pomagając Pomaga zaadresować nawet najtrudniejsze oczekiwania klientów, ograniczyć koszty i generować znaczne przychody z wprowadzania nowych modeli gospodarczych.

  Proponowane rozwiązania pomagają firmom telekomunikacyjnym w przekształcaniu ich działalności gospodarczej, dzięki czemu dotrzymują one kroku zmianom na rynku i nowym konkurentom za pośrednictwem:

  • Orientacji na klienta w celu utrzymania dotychczasowych klientów i pozyskania nowych w warunkach rynkowej gospodarki konkurencyjnej
  • Poprawy efektywności na podstawie doświadczeń docierających ze wszystkich kanałów i urządzeń oraz znajomości preferencji klientów
  • Utrzymania poziomu kosztów w celu zachowania zysku
  • Wzrostu przychodów z nietradycyjnych usług komunikacyjnych
  • Wzmocnienia ochrony danych o majątku ze względu na wzrost poczucia prywatności klienta, uwidocznienia działalności handlowej i zwiększenia zysku

  Rozwiązania obejmują:

Skontaktuj się z nami

  ENQUIRE NOW