Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Przyśpiesz i uprość cykl życia hurtowni danych aby zapewnić szybszy dostęp do analiz, przy pomocy rozwiązania Qlik Compose for Data Warehouse

Qlik Data Integration Platform automatyzuje cały cykl życia hurtowni danych w celu przyspieszenia dostępności danych gotowych do analizy. Inżynierowie danych mają swobodę tworzenia modelu danych, dodawania nowych źródeł i udostępniania nowych baz danych. Automatyzacja hurtowni danych (Data Warehouse Automation) zapewnia sukces na każdym etapie projektu, od modelowania danych i pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym po tworzenie magazynów danych i zarządzanie nimi.

Automatyzacja i ciągłe udoskonalanie

Qlik zapewnia nowoczesne podejście do optymalizacji procesu tworzenia i działania hurtowni danych. Automatyzujemy projektowanie magazynu danych, generowanie kodu ETL i aktualizacje w rozwiązaniu, wykorzystując najlepsze praktyki rynkowe. Proponowane przez nas podejście radykalnie skraca czas, koszty i ryzyko projektu, celem wypełnienia obietnicy elastycznej hurtowni danych:

 • Inteligentny przepływ pracy oparty na modelach
 • Zautomatyzowane generowanie skryptów ETL, zestawów pól i zbiorczych danych
 • Zarządzanie zmianami i ich propagacja

Skróć czas dostarczania danych do analiz dzięki automatyzacji i elastycznemu podejściu

Skrócenie czasu od powstania potrzeby do analizy

Tradycyjne metody budowania hurtowni danych i zarządzania nimi są trudne i niewystarczające, gdy mają nadążyć za wymaganiami biznesowymi. Wielomiesięczny, podatny na błędy wysiłek związany z opracowywaniem procesów ETL w celu zbudowania tylko jednego z mechanizmów niezbędnych do dostarczenia kompletnej platformy hurtowni danych, często oznacza, że model danych, który ma zostać zasilony tymi procesami, jest nieaktualny, jeszcze przed rozpoczęciem projektu BI (zwykle 60-80% czasu w projekcie zajmuje to przygotowanie). Modyfikacja już działającej hurtowni danych skutkuje szeregiem wyzwań i opóźnień, angażuje wykwalifikowane osoby specjalistów w organizacji i ma wpływ na zwrot z inwestycji w projekt hurtowni danych.

Aby przyspieszyć czas potrzebny do przeprowadzenia analiz, firmy coraz częściej usprawniają tworzenie hurtowni danych i cykl zarządzania nimi, jeśli tylko jest to możliwe.

Nowoczesne podejście do hurtowni danych

Qlik Compose for Data Warehouses (dawniej Attunity Compose for Data Warehouses) zapewnia nowoczesne podejście do budowy hurtowni danych, automatyzując i optymalizując tworzenie i działanie tej klasy platform. Qlik Compose automatyzuje proces projektowania, generowania kodu ETL i szybkiego stosowania aktualizacji, a wszystko to przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i sprawdzonych wzorców projektowych. Qlik Compose for Data Warehouses radykalnie zmniejsza czas, koszty i ryzyko projektów BI, zarówno lokalnych, jak i chmurowych

Elastyczna automatyzacja hurtowni danych

Znacząco zmniejsz czas, koszty i ryzyko związane z projektami hurtowni danych, wprowadzając mechanizmy, które pozwolą na:

 • Szybkie projektowanie, tworzenie, zasilanie i aktualizowanie hurtowni danych
 • Automatyczne generowanie procesów ETL, celem zmniejszenia czasu, kosztów i ryzyka
 • Wdrażanie najlepszych praktyk i szablonów dla wsparcia efektywnych projektów BI
 • Zmniejszenie zależności od wysoce wykwalifikowanych, technicznych osób w organizacji
 • Automatyzację generowania kompleksowych przepływów mających na celu pozyskiwanie i przygotowanie danych do raportów

Chmurowe hurtownie danych – nieunikniona ale i pożądana przyszłość

Najbardziej znaczącym elementem, wpływającym na nieefektywność tradycyjnej hurtowni danych, jest wymóg zaprojektowania modeli korporacyjnych hurtowni danych, które będą uwzględniały możliwość analityki, obejmującej odpowiedzi na przyszłe pytania biznesu, które nie są jeszcze znane przed utworzeniem hurtowni. Jest to szczególnie odczuwalne w organizacjach, dla których istotne jest podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym i w których szybko zmieniają się wymagania biznesowe odnośnie potrzeb analitycznych. W rezultacie zespoły odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie korporacyjnej hurtowni danych po prostu nie nadążają.

Rozwiązania Qlik Data Integration (QDI) dla automatyzacji hurtowni danych umożliwiają szybkie projektowanie, budowanie, wdrażanie, zarządzanie i katalogowanie informacji przechowywanych w hurtowni danych (zwłaszcza tych opartych na architekturze chmury) szybciej niż tradycyjne rozwiązania. W rezultacie inżynierowie danych mogą sprostać istniejącym lub wyjść naprzeciwko jeszcze nieokreślonym wymaganiom dotyczącym przygotowanych do analiz data martów, nadążając za szybkim tempem zmian, wspomagając organizacje i pozwalając czerpać korzyści z decyzji opartych na danych.

Pozyskiwanie, przenoszenie i aktualizacja danych w czasie rzeczywistym

Proste w użyciu i uniwersalne rozwiązanie do ciągłego pozyskiwania danych przedsiębiorstwa i udostępniania ich w czasie rzeczywistym do popularnych platform jezior danych, w środowiskach lokalnych, rozproszonych i chmurowych.

Automatyczne i ciągłe udoskonalanie procesu

Sterowane modelami podejście do szybkiego projektowania i tworzenia rozwiązań jezior danych oraz zarządzania nimi w środowiskach lokalnych lub w chmurowych.

Zaufane dane w przedsiębiorstwie

Zapewnienie inteligentnego katalogu danych w skali przedsiębiorstwa, celem bezpiecznego udostępniania użytkownikom biznesowym, wszystkich zbiorów danych, data martów i nie tylko.

Wartość biznesowa

 • Realizacja tzw. „re-platformingu” poprzez migrację starszych hurtowni danych do innowacyjnych alternatyw chmurowych.
 • Wsparcie nowych możliwości biznesowych, umożliwiające szeroki dostęp do dokładnych danych w hurtowni danych przedsiębiorstwa.
 • Budowa przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie danych z hurtowni danych przedsiębiorstwa w inicjatywach transformacji cyfrowej.
 • Zwiększenie zwinności i elastyczności biznesowej, łącząc i dopasowując IT do analiz biznesowych oraz operacji.
 • Usprawnienie zgodności IT i operacji biznesowych poprzez automatyzację procesów ETL i profilowania.

Cechy rozwiązania

 • Intuicyjny i wspierający poradami interfejs: Automatyzacja poznawania, projektowania, tworzenia i wdrażania artefaktów i modeli hurtowni danych, celem tworzenia elastycznych baz danych tylko kilkoma kliknięciami.
 • Zautomatyzowany, kompletny przepływ pracy: Wizualna organizacja zadań jako procesów.
 • Automatyczna dokumentacja: Automatyczne generowanie dokumentacji hurtowni danych.
 • Reguły walidacji i jakości danych: Automatyczne generowanie magazynów błędów, gdy niespełnione są reguły określające wymagane standardy walidacji i jakości.
 • Szerokie wsparcie dla najpopularniejszych, nowoczesnych platform hurtowni danych: Snowflake, Microsoft SQL Server, Oracle Database, Oracle Exadata, Amazon Redshift, Azure SQL Data Warehouse.
 • Integracja z mechanizmami Change Data Capture: Dostępna z pudełka integracja (a wręcz wymaganie) z Qlik Replicate CDC dla wsparcia pozyskiwania danych ze źródeł oraz przenoszenia ich do miejsc docelowych.
 • Smart Data Catalog: Bezpieczny, skalowalny dla dowolnej wielkości organizacji „sklep z danymi”, który zapewnia konsumentom jeden spójny katalog danych przedsiębiorstwa.

Korzyści dostarczane przez rozwiązanie

 • Zwiększenie dostępności danych do celów analitycznych, uczenia maszynowego, transformacji cyfrowej i migracji do chmury.
 • Lepsza produktywność inżynierów danych dzięki tworzeniu data martów bez konieczności kodowania.
 • Poprawa wydajności operacyjnej dzięki automatyzacji hurtowni danych.
 • Ustanowienie najlepszych praktyk i standardów w zakresie utrzymywania aktualności zbiorów danych przeznaczonych do analiz.
 • Elastyczność, przygotowująca dane do bieżących i przyszłych potrzeb analitycznych, dostosowująca środowisko do zmian w otoczeniu (źródła, wymagania wewnętrze i przychodzące z zewnątrz organizacji).
 • Większa odporność na zmienność, dzięki szybkiemu propagowaniu zmian zachodzących w źródłach lub modelu na środowisko hurtowni danych.
 • Świadomość zawartości i zgodności hurtowni danych z regulacjami, takimi jak np. RODO i CCPA.
 • Udoskonalona zdolność konsumentów danych do znajdowania, pełnego rozumienia i uzyskiwania wglądu w dane z poziomu hurtowni danych.

Skontaktuj się z nami i poproś o rozmowę z ekspertem lub demo

Eckerson: 7 Considerations When Building a Cloud Data Warehouse

Data Warehouse Automation in Azure for Dummies

Agile Data Warehouse Automation: Qlik Compose™

Skontaktuj się z nami

  ENQUIRE NOW