Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

UNIWERSALNA REPLIKACJA DANYCH ORAZ ICH POZYSKIWANIE

Qlik Replicate (wcześniej znany jako Attunity Replicate) z rodziny Qlik Data Integration (QDI), umożliwia organizacjom przyspieszenie procesów wymiany danych, poprzez ich replikację, pozyskiwanie i przesyłanie, jak również strumieniowanie przechwytywanych zmian danych (CDC).Rozwiązanie Qlik Replicate jest uniwersalne i nieskomplikowane w konfiguracji i utrzymaniu, działa w czasie rzeczywistym, zapewniając zarówno klasyczną replikację danych, ale również pozwalając na żywo konwertować produkcyjne bazy danych na strumienie danych, celem zapewnienia dostarczania nowoczesnych analiz i mikrousług.

Dzięki temu rozwiązaniu, architekci i administratorzy baz danych, otrzymują możliwość automatycznego tworzenia strumieni transakcji w czasie rzeczywistym do platform takich jak m.in. Kafka, Confluent, Amazon Kinesis i Azure Event Hub. Rozwiązanie pozwala na elastyczną obsługę publikacji typu „jeden do wielu”, automatyczne mapowanie typów danych i kompleksową integrację metadanych. Ponadto Platforma umożliwia również wsparcie dla analizy strumieniowej danych, ich strumieniowe przesyłanie do aplikacji, hurtowni danych, jezior danych oraz innych platform końcowych z rodziny Big Data oraz integrację starszych systemów ze środowiskami mikrousług.
Wszystko to jest możliwe bez ręcznego kodowania, przy minimalnym wpływie operacyjnym, w oparciu o klasyczne architektury implementacyjne w środowisku klientów, jak również w architekturach chmurowych i hybrydowych

ENQUIRE NOW