Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Dzięki naszym usługom możecie się Państwo skoncentrować się na głównym przedmiocie swojej działalności gospodarczej, a my zajmiemy się wsparcia Państwa działań w pozostałych obszarach.

Profesjonalne usługi MDSap ułatwiają wprowadzanie i rozszerzanie technologii SAP zarówno w nowym, jak i w już istniejącym środowisku. Państwo mogą się skoncentrować na bieżących szczegółach swojej działalności gospodarczej, a zaprojektowanie, wprowadzenie i zarządzenie Państwa infrastrukturą prosimy pozostawić nam.

Nasz zespół profesjonalnych konsultantów oferuje szeroki zakres konsultacji w zakresie rozwiązań handlowych i technologicznych tak, aby odpowiadały one Państwa potrzebom.

Health Check - serwer bazy danych ASE i Serwer Replikacji

Health Check dla serwera bazy danych ASE i Serwera Replikacji jest pakietem usług obejmującym okresowe kontrole systemów, ich diagnostykę, zgłoszenie napraw, zmiany ustawień i optymalizację pracy systemów. Te usługi obejmują czynności prewencyjne służące do minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych problemów eksploatacyjnych i do osiągnięcia maksymalnej możliwej wydajności. Są one wykonywane przez naszych konsultantów doświadczonych we współpracy z przedstawicielem klienta dysponującym znajomością specyfiki oraz wymagań w danym środowisku.

Ten proces jest podzielony na cztery fazy:

  • Faza 1 obejmuje analizę architektury ASE i Serwera Replikacji, konfiguracji, infrastruktury i wydajności
  • Faza 2 obejmuje szczegółową analizę środowiska ASE i Serwera Replikacji, testowanie systemu łącznie z oceną – wynikiem jest dokument o raportu i wynikające z analizy zalecenia
  • Faza 3 i 4 są opcjonalnymi fazami implementacji części albo wszystkich zaleceń

Nasi konsultanci sporządzą opinię o Państwa instalacji ASE i infrastrukturze Serwera Replikacji tak, aby można było zlokalizować problemy i ograniczenia oraz przedstawią zalecenia oparte na sprawdzonych procedurach.

  • IZalety implementacji usługi są widoczne natychmiast i zmniejszenie kosztów utrzymania sprawnie pracującego systemu uzyskuje się dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów. Zalecenia będą specyfikować możliwości lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, co poprawi również niezawodność systemu.
  • Usługa może również przynieść skrócenie czasu reakcji przy problemach z aplikacjami, efektywniejszą pracę i lepsze administrowanie serwerami, co obniży koszty eksploatacji i poprawi ciągłość usług albo zoptymalizuje wykorzystanie danych przez zastosowanie zaawansowanych funkcji replikowania.
  • Nasi konsultanci mają duże doświadczenie zdobyte w wielu środowiskach Klientów i w z realizowanych projektach oraz bardzo szeroką wiedzę w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW