Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Ponad ramy typowych czynności dotyczących wsparcia technicznego, oferujemy klientom usługi związane z pomocą przy implementacji nowo wprowadzanych produktów. Obejmują one zarówno usługi u klienta, jak i usługi wykonywane zdalnie, dzięki czemu adresowane są potrzeby i wymagania związane ze specyfiką Państwa środowiska. Nasz zespół certyfikowanych konsultantów jest dokładnie przeszkolony w zakresie ostatnich wersji i funkcjonalności oprogrwamowania. Konsultanci mają głęboką wiedzę nabytą przy realizacji projektów u naszych klientów i są otwarci na przekazanie know-how niezbędnego do pełnego wykorzystania potencjału rozwiązania PowerDesigner tak, aby jak najlepiej wykorzystali Państwo możliwości narzędzia w obszarze budowy i projektowania baz danych, analizy i usprawniania procesów biznesowych a także opisu i modelowania architektury korporacyjnej.

Oferta usług

 • Implementacja metodyki modelowania
 • Wdrożenie portalu metadanych
 • Dokumentacja i rozwój baz danych dla systemów transakcyjnych i analitycznych (w tym hurtowni danych)
 • Implementacja narzędzi do modelowania
 • Import metadanych do modeli narzędzia PowerDesigner
 • Asysta przy lub pełna realizacja prac przy podniesieniu wersji narzędzia PowerDesigner (włączając w to migrację modeli, rozszerzeń)
 • Projektowanie i przygotowanie rozszerzeń umożliwiających podłączenie do baz danych nieobsługiwanych dotychczas przez narzędzie
 • Integracja słowników danych i słowników businesowych do modeli narzędzia PowareDesigner
 • CASE Usability – architektura korporacyjna
 • Projekty na zamówienie, zgodnie z oczekiwaniami Klienta, uwzględniające zarządzanie wymaganiami businessowymi i przechowywanie historii zmian w modelach PowerDesigner
 • Projekty na zamówienie – akceleracja hurtowni danych
 • Projekty na zamówienie – monitorowanie procesów ETL
 • Projekty na zamówienie – praca grupowa nad modelowaniem
 • Szkolenia autoryzowane oraz warsztaty dotyczące narzędzia PowerDesigner

Skontaktuj się z nami

  ENQUIRE NOW