Menu Close

Oferujemy szeroki zakres usług z obszaru zarządzania środowiskami klientów, zaprojektowanych tak, aby odpowiadały Państwa potrzebom. Kiedy Państwa administratorzy mają urlopy, są nieobecni w firmie, są zajęci natłokiem zadań, realizują priorytetowe projekty, wówczas mogą Państwo polegać na usługach MDSap.

Jako wybrane z całej listy zalet proponowanego przez nas podejścia do współpracy z Państwem, możemy wymienić:

  • Obniżone całkowite koszty posiadania (TCO), efektywność i poprawa dostępności systemów.
  • Wsparcie realizacji wymagań i wsparcie Państwa potrzeb biznesowych
  • Klient może się skoncentrować na swoich priorytetach biznesowych, a eksperci MDSap  kierują i wspierają jego istniejące systemy i procesy.
  • Elastyczność w podejściu i w świadczonych usługach – ukierunkowanie na potrzeby klienta w miejscu ze zdalnym dostępem albo zdalne usługi konsultacyjne.

Usługi dotyczące baz danych/Database Services

Chodzi o usługi implementacji i aktywacji baz danych. Mogą Państwo przyspieszyć design, projektowanie i zastosowanie niezawodnych rozwiązań dla ogólnozakładowych baz danych – maksymalizują Państwo stopę zwrotu kosztów ulokowanych w inwestycje technologiczne. Zapewnijcie Państwo swoim pracownikom IT takie wykształcenie, aby umieli oni pracować efektywnie z technologią baz danych SAP, łącznie ze standardowymi kursami tak samo, jak ze specjalistycznymi programami treningowymi utworzonymi na podstawie Państwa konkretnych wymagań.Usługi migracyjne są optymalnym rozwiązaniem pomagającym klientom w wykorzystaniu najnowszej technologii baz danych SAP. Jeżeli przechodzą Państwo na nową wersję, konwertują coś ze starszych systemów albo migrują z innej platformy, to prosimy skorzystać z naszej wiedzy tak, aby każdy krok Państwa migracji został uwieńczony sukcesem – łącznie z planowaniem i wykonaniem migracji, maksymalizacją wydajności, zapewnieniem jakości nowego środowiska i niezbędnym przekazaniem wiedzy.

Dlatego z upływem czasu środowiska danych w przedsiębiorstwach stają się coraz bardziej złożone z powodu korzystania z aplikacji stron trzecich, starszych aplikacji i domowych rozwiązań działających na różnych bazach danych, a replikowanie danych staje się podstawowym wymaganiem dla jakiegokolwiek rozwiązania w zakresie usług związanych z przetwarzaniem danych. Prosimy skorzystać z wiedzy niezbędnej do osiągnięcia Państwa kompleksowych celów w sferze ruchu danych pomiędzy wielu stronami, regionami i źródłami danych.

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW