Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

SAP DATA INTELLIGENCE

SAP Data Intelligence unifies scalable enterprise AI and intelligent information management while it brings data-driven innovation and intelligence across the enterprise. SAP Data Intelligence enables you to extract value from dispersed data, scale AI, and embrace the power of open technology.

SAP Data Intelligence ujednolica skalowalną sztuczną inteligencję w przedsiębiorstwie i inteligentne zarządzanie informacjami, jednocześnie wprowadzając innowacje i inteligencję opartą na danych w całym przedsiębiorstwie. SAP Data Intelligence umożliwia wydobycie wartości z rozproszonych danych, skalowanie sztucznej inteligencji i korzystanie z potęgi otwartej technologii.

Rozwiązanie SAP Data Intelligence umożliwia integrację i łączenie rozdzielonych zasobów danych oraz zarządzanie wykrywaniem, udoskonalaniem, zarządzaniem i adaptacją wszystkich danych w całym środowisku danych rozproszonych. Umożliwia łączenie strumieni audio, obrazów, wideo, tekstu i IoT z ustrukturyzowanymi danymi firmowymi i zewnętrznymi.

Dzięki dostępności SAP Data Intelligence lokalnie lub w chmurze możesz teraz przekształcić cenne dane z dowolnego źródła w krytyczną informację w celu uzyskania lepszych wyników i rezultatów biznesowych.

ROZWIĄZANIA

Korzyści i funkcje

 • Możliwość wykrywania, scalania i łączenia wielu typów danych niezależnie od ich lokalizacji, umożliwiając użytkownikom wydobywanie wartości z danych rozproszonych
 • Możliwość scalania, ponownego wykorzystywania i udoskonalania strumieni audio, obrazu i wideo oraz danych z urządzeń zbudowanych w oparciu o Internet Rzeczy
 • Korzystanie z solidnych reguł zarządzania metadanymi umożliwia użytkownikom optymalizację nadzoru i minimalizację ryzyka niezgodności
 • Dystrybucja modułowych potoków danych w rozproszonych infrastrukturach
 • Możliwość tworzenia i wdrażania najnowocześniejszych modeli sztucznej inteligencji przy użyciu narzędzi do analizy danych, takich jak te dostarczane przez JupyterLab
 • Łatwy dostęp do funkcji automatycznego uczenia maszynowego.
 • Skalowanie możliwości sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego wraz z uzyskiwaniem wglądu w jej wydajność przy użyciu zaawansowanych funkcji raportowania
 • Nowe podejście, w którym sztuczna inteligencja przedsiębiorstwa spotyka się z inteligentnym zarządzaniem informacjami
 • Automatyczne wdrażanie, testowanie i ponowne trenowanie modeli przy użyciu centralnego kokpitu
 • Technologie open source, takie jak Python, R i TensorFlow, umożliwiają użytkownikom korzystanie z modułowego, kontenerowego systemu w chmurze
 • Zbuduj niestandardowe operatory wielokrotnego użytku, korzystając z elastycznego, modułowego systemu
 • Możliwość korzystania z własnych modeli, wdrażania ich, ponownego wykorzystywania w nowych modelach oraz organizowania przepływów danych do i z tych modeli
 • Poczuj moc otwartych technologii

Skontaktuj się z nami

  ENQUIRE NOW