Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

SAP Data Integrator

SAP Data Integrator pomaga klientom wyodrębniać , przekształcaćintegrować i ładować dane w środowisku analitycznym. Daje to klientom możliwość szybkiego i wydajnego dostępu do danych i przenoszenia ich w przedsiębiorstwie bez ich utraty – niezależnie od źródła lub celu, przy użyciu narzędzi do integracji danych SAP.

SAP Data Integrator oferuje klientom bogate środowisko i pomaga im stworzyć w pełni zintegrowane środowisko danych dla organizacji. W ten sposób klienci mogą łączyć i migrować dane w środowiskach opartych na SAP lub heterogenicznych środowiskach danych, zarówno w siedzibie klientów, w chmurze lub osadzonych w aplikacjach.

Korzyści i funkcje

  • Możliwość dostępu i integracji danych w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i z dowolnego źródła przy użyciu wszechstronnych funkcji integracji danych.
  • Funkcjonalność ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL) – przenoszenie i integrowanie danych z jednego lub wielu źródeł w czasie rzeczywistym i w dowolnych odstępach czasu.
  • Możliwość zarządzania i wymiany metadanych z różnych systemów, przy użyciu elastycznego rozwiązania do zarządzania informacją.
  • Szybka integracja danych i tworzenie projektów wysokiej jakości przy użyciu jednego rozwiązania dla celów realizacji procesów ETL i projektów jakości danych.
  • Zapewnienie większych korzyści z danych przedsiębiorstwa, przy udostępnieniu narzędzi do integracji danych i zapewniania jakości danych firmy SAP.
  • Modelowanie, udostępnianie i migracje danych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwo dzięki doskonałym funkcjom zarządzania, nadzoru i magazynowania danych.
  • Optymalizacja jakości danych, dzięki której użytkownicy uzyskują dostęp do wiarygodnych i istotnych informacji opartych o dane, w czasie rzeczywistym

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW