Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

SAP Data Quality Management

SAP Data Quality Management jest częścią SAP Data Services. Umożliwia klientom zarządzanie problemami w jakości danych, we wszystkich domenach i źródłach, z poziomu jednego widoku.

Klienci uzyskają dostęp do pulpitów zarządzania SAP Data Quality Management, które umożliwią im monitorowanie zarządzania danymi i analizę trendów – standaryzację, autoryzację, ulepszanie i dopasowywanie danych zgodnie z określonymi regułami i wymaganiami biznesowymi.

Mikrousługi platformy SAP Data Quality Management umożliwiają programistom osadzanie usług czyszczenia i wzbogacania danych w dowolnym procesie biznesowym lub aplikacji.

SAP Data Quality Management pomaga decydentom w organizacjach klientów, dzięki zapewnieniom, że pracują na danych, którym mogą ufać, co przekłada się na opieranie swoich decyzji o aktualne i dokładne informacje.

Korzyści i funkcje

  • Poprawa doświadczeń współpracy klientów z organizacjami, które wdrożyły to rozwiązanie, między innymi dzięki terminowemu dostarczaniu zamówień i wszelkiej innej komunikacji.
  • Automatyczne uzupełnianie atrybutów danych, np. danych adresowyc, aby przyspieszyć wprowadzanie danych i zmniejszyć nieprawidłowości i niedokładności w danych. Dzięki dokładnym i kompletnych danym kontaktowym Wasza organizacja zaoszczędzi czas na wprowadzanie danych, poprawę potencjalnych nieprawidłowości oraz uniknie kosztów zwrotów.
  • Dokładna analityka lokalizacji dostarcza precyzyjnych danych geolokalizacyjnych, aby umożliwić głębsze spojrzenie na zachowania klientów, logistykę i wykrywać potencjalne nowe możliwości biznesowe.
  • Pomoc w uzyskaniu wysokiej jakości i spójności danych adresowych za pomocą weryfikacji adresów i geokodowania. Klienci mogą natychmiast zweryfikować adresy i upewnić się, że wszelkie błędne informacje związane z lokalizacją i adresem są automatycznie poprawiane.
  • Możliwość integracji mikrousług platformy SAP Data Quality Management, dla danych lokalizacyjnych, wraz z aplikacjami lokalnymi lub chmurowymi.

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW