Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

SAP HANA

Platforma przetwarzania danych w pamięci, która obejmuje biblioteki predykcyjne, planowanie, przetwarzanie tekstu, analizę przestrzennej i biznesową. SAP HANA przyspiesza analizy i aplikacje, a także łączy bazy danych, przetwarzanie danych i możliwości platformy aplikacyjnej.

Korzystając z technologii bazy danych w pamięci, SAP HANA nie tylko może uruchamiać zaawansowane analizy na żywo w czasie rzeczywistym, ale także może eliminować predefiniowane agregaty, migawki znane jako zmaterializowane widoki i duplikowanie danych pomiędzy systemami operacyjnymi i planistycznymi oraz systemami wspomagania decyzji (DSS).

SAP HANA, oprócz tego, że jest systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), łączy przetwarzanie OLAP i OLTP w pojedynczej bazie danych w pamięci, dzięki czemu eliminuje wąskie gardła operacji dyskowych i zapewnia pionierską wydajność.

SAP HANA to najbardziej odpowiednia platforma do tworzenia i wdrażania aplikacji i analiz w czasie rzeczywistym.

Kluczowe funkcje i cechy

  • Uproszczenie procesów, korzystając z pojedynczej kopii danych przedsiębiorstwa i bezpiecznej nowoczesnej platformy danych
  • Wykorzystując wirtualizację, integrację lub replikację danych, SAP HANA umożliwia przetwarzanie transakcji i realizację analiz w czasie rzeczywistym
  • Dostarczenie zaawansowanych mechanizmów przetwarzania danych biznesowych, tekstowych, przestrzennych, graficznych i szeregowych
  • Wykorzystanie hybrydowych możliwości przetwarzania transakcyjnego i analitycznego do tworzenia aplikacji nowej generacji
  • Zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji i zminimalizowanie kosztów zarządzania danymi, korzystając z SAP HANA

Skontaktuj się z nami





    ENQUIRE NOW