Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Wbudowana baza danych dla aplikacji

Zapewnij bezpieczne i niezawodne zarządzanie danymi na serwerach, gdzie nie ma możliwości zaangażowania zespołu administratorów, oraz synchronizację dziesiątek tysięcy urządzeń mobilnych, systemów Internetu Rzeczy (IoT) i środowisk zdalnych. Prowadź swoją firmę z dowolnego miejsca dzięki rozwiązaniom systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) SAP SQL Anywhere. Przechwytuj, zarządzaj i synchronizuj dane w różnych architekturach i realiach – nawet gdy brakuje ciągłej łączności lub wsparcia IT.

  • Wdrożenie możliwe zarówno lokalne jak i w chmurze
  • Bezpieczna synchronizacja zabezpieczana zaawansowanym szyfrowaniem
  • Wbudowane zarządzanie danymi w krytycznych aplikacjach
  • Gromadzenie i analiza danych IoT

KLUCZOWE KORZYŚCI

Zoptymalizuj zarządzanie danymi
Dostarczaj krytyczne dane biznesowe do odległych biur i urządzeń mobilnych, aby umożliwić podejmowanie trafnych decyzji, w czasie rzeczywistym na pierwszej linii styku swojej firmy z rynkiem.

Zwiększ mobilność

Uruchamiaj aplikacje mobilne w warunkach niezawodności, przy wysokiej wydajności, bez konieczności angażowania personelu technicznego, zapewniając pracownikom mobilnym i zdalnym stałą dostępność, nawet gdy są offline.

Uprość obsługę

Usprawnij zadania związane z konserwacją danych dzięki wbudowanym funkcjom samozarządzania, które pomagają użytkownikom szybko i skutecznie rozwiązywać problemy.

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW