Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

SAP Data Services

SAP Data Services to rozwiązanie do integracji i transformacji danych, które pomaga klientom w zwiększaniu produktywności i obniżeniu kosztów pracy z danymi za pomocą jednej platformy, integrującej funkcjonalność zapewniania jakości i integracji danych.

 

Dzięki oprogramowaniu do kontroli jakości danych, użytkownicy mogą korygować problemy z danymi przed ich pojawieniem się oraz w momencie ich wystąpienia, a także automatycznie naprawiać problemy z nadmiarowymi danymi, niespójnościami w danych, ich niedokładności i błędach w danych, wewnątrz dowolnej aplikacji, celem ułatwienia podejmowania decyzji i prowadzenia działalności biznesowej.

 

Dzięki oprogramowaniu do integracji danych, usługi SAP Data Services integrują się z wieloma innymi produktami, w których użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych dowolnej wielkości, w tym dużych zbiorów danych, pochodzących z różnorodnych źródeł i przenosić je, a także integrować, w celu nadania im głębszego znaczenia.

Korzyści i funkcje

 • Uzyskanie kontekstowego wglądu w dane i odkrycie ich prawdziwej wartości. Stworzenie pełnego wglądu w informacje, uzyskując dostęp do danych dowolnej wielkości i z dowolnego źródła.
 • Usprawnienie podejmowania decyzji i podniesienie efektywności operacyjnej poprzez standaryzację, poprawianie i dopasowywanie danych, w celu zmniejszenia liczby duplikatów, identyfikacji relacji i proaktywnego korygowania problemów z jakością.
 • Połączenie krytycznych danych przetwarzanych lokalnie, w chmurze lub w ramach platform Big Data. Korzystanie z intuicyjnych narzędzi do integracji danych operacyjnych, analitycznych, generowanych maszynowo i geograficznych.
 • Zapewnienie użytkownikom uniwersalnego dostępu do danych i możliwości integracji wszystkich źródeł i celów danych przedsiębiorstwa.
 • Możliwość przetwarzania natywnych-tekstowych danych i odkrywania z nich znaczenia w celu zwiększenia ilości informacji wspomagających biznes.
 • Możliwość redukcji duplikatów i identyfikowania relacji podczas standaryzacji, poprawiania i dopasowywania danych.
 • SKorzystanie z pulpitów jakości danych, umożliwiając tym samym pokazanie potencjalnego wpływu problemów z jakością danych na wszystkie powiązane systemy lub aplikacje.
 • Możliwość transformacji wszystkich typów danych , niezależnie od branży lub domeny danych, oraz obsługi scentralizowanego repozytorium reguł biznesowych i ponownego wykorzystania obiektów.
 • Włączenie grid computing, przetwarzania równoległego i zbiorczego ładowania danych, aby sprostać potrzebom przetwarzania dużych wolumenów danych.
 • Uproszczenie i przyspieszenie transformacji cyfrowej
 • Urzeczywistnienie realizacji strategii transformacji cyfrowej oraz wyeliminowanie luki pomiędzy strategią biznesową a jej realizacją, korzystając z naszego niezrównanego wsparcia serwisowego

NAGŁÓWEK PRZEZROCZYSTY I POGRUBIONY

COŚ MOCNEGO

Powiedz coś więcej czytelnikowi

Nagłówek i druga linia nagłówka mówią nam, co oferujesz, a nagłówek formularza pomaga dobić targu. Tutaj możesz wyjaśnić, dlaczego Twoja oferta jest tak rewelacyjna, że warto dla niej wypełnić formularz.

Pamiętaj:

 • Punktory świetnie
 • prezentują korzyści
 • i pomagają zaskarbić sobie klientów.

Skontaktuj się z nami

  ENQUIRE NOW