Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Przyspiesz proces konsolidacyjne, dzięki oprogramowaniu SAP BusinessObjects Financial Consolidation

Dostarczaj szybkie i dokładne sprawozdania finansowe – i zyskaj więcej czasu na skupienie się na strategii i analizie. Dostarczane przez nas oprogramowanie do konsolidacji finansowej może pomóc w nawigacji pomiędzy wieloma walutami, fuzjami i przejęciami oraz ewoluujących standardach rachunkowości, takich jak IFRS oraz lokalne GAAP. Przestrzegaj złożonych wymogów dotyczących sprawozdawczości finansowej – i zamykaj księgi w rekordowym tempie.

Broszura produktu

WARTOŚĆ BIZNESOWA DLA KLIENTA

SAP BFC pomaga usprawnić procesy, przy zachowaniu zgodności, spełnić globalne wymagania wymogi regulacyjne, a ostatecznie przyspieszyć procesy finansowe. Rozwiązanie pozwala na zdjęcie z użytkowników obciążenia związanego z raportowaniem, dając im więcej czasu na analizowanie tego, jak i dlaczego zachodziły zdarzenia finansowe.

  • Skrócenie czasu i kosztów zamknięcia finansowego i cykli raportowania – bez utraty kontroli
  • Zapewnienie zgodności z wymogami IFRS i lokalnymi GAAP, w tym raportowaniem XBRL
  • Raportowanie w czasie rzeczywistym na skonsolidowanych danych, dzięki przetwarzaniu w pamięci SAP HANA
  • Automatyzacja uzgadniania i eliminacji międzyfirmowych, przeliczania walut, raportowania segmentowego i wielu innych procesów
  • Wzmocnienie relacji inwestorskich, dzięki utrzymaniu przejrzystych danych i ścieżek audytu

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW