Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Od 25 maja 2018 roku każda organizacja, która zbiera, przetwarza i  kontroluje dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, nawet jeżeli jest spoza Unii Europejskiej, będzie zobowiązana do przestrzegania przepisów RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W związku z wejściem w życie RODO organizacje będą zobligowane do wykazania zgodności z zapisami rozporządzenia oraz do zaprezentowania, że posiadają techniczne oraz organizacyjne środki, umożliwiające egzekwowanie przepisów.

W ramach przygotowania do zgodności z przepisami RODO należy wziąć pod uwagę szereg obszarów i wykonać odpowiednie działania. Przedstawiamy niektórych z nich, wskazując proponowane przez nas podejście.

Nasza oferta dla firm obejmuje:

  1. analizę prawną i systemów informatycznych
  2. inwentaryzację zasobów
  3. wdrożenia rozwiązań dla procesów RODO
  4. zapewnienie audytowalności danych

POBIERZ NASZE MATERIAŁY NA TEMAT RODO:

Dostosowania systemów IT i procesów w firmie do unijnej reformy ochrony danych osobowych RODO/GDPR
Oferta dla potrzeb RODO
Oferta dla potrzeb RODO – środowisko SAP

Webinarium MDSap o rozwiązaniach do wyszukiwania i inwentaryzacji danych osobowych. Jak przeszliśmy od inicjalnego pomysłu do zaawansowanej platformy, łączącej dane osobowe z centralnym repozytorium zgód i celów przetwarzania. Obejrzyj nagranie w dowolnym momencie na youtube: goo.gl/qLDMYy

W razie zainteresowania, nie wahaj się z nami skontaktować.

WHY WORK WITH US?

As a SAP Gold Partner, our teams work closely together to ensure our mutual customers receive unmatched level of support and gain the most satisfying experience in adopting SAP sustainability solutions.

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW