Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

System zgłoszeń serwisowych – Case Direct Access (CDA) spółki MDSap, umożliwa w intuicyjny sposób  tworzenie, zmienianie i obserwowanie statusu Państwa zgłoszeń serwisowych w trakcie realizowanych usług wsparcia technicznego.

Prosimy odwiedzić stronę: http://www.casedirectaccess.com

Mogą Państwo również skontaktować się z naszym zespołem wsparcia technicznego, lub też wysłać email:

Uwaga: jeżeli chcecie Państwo skierować zgłoszenie serwisowe do wsparcia technicznego, prosimy o wcześniejsze przygotowanie wszystkich niezbędnych informacji w celu przyspieszenia obsługi zgłoszenia. Celem sprawdzenia, oraz ustrukturyzowania informacji, która będzie niezbędna, mogą Państwo wykorzystać Technical Support Checklist.

ENQUIRE NOW