Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Technologia Incorta 

Sprawdź razem z nami jak mozesz rozwijać swoją firmę poprzez wdrożenie rewolucyjnej technologii Incorta.

Incorta to technologia z którą zmienisz swoją firmę w organizację typu data-driven.

Kompletna platforma danych

Incorta to przykład platformy należącej do klasy rozwiązań nazywanych zunifikowaną platformą do analityki danych. Porównując do standardowych platform analitycznych oznacza to zawarcie wszystkich usług w jednym rozwiązaniu, wraz z gwarancją, że wszystkie te elementy są spójne, automatycznie oraz bezpiecznie zintegrowane a także optymalnie skonfigurowane w sposób umożliwiający osiągnięcie bardzo wysokiej wydajności. 

Poniższy diagram pokazuje jak Incorta zastępuje tradycyjny stos BI dostarczając warstwę wizualizacji, analitykę danych, analitykę zaawansowaną, warstwę składowania i przetwarzania danych, ETL/ETL oraz konektory do źródeł danych w jednym rozwiązaniu. 

Incorta 

Aby dowiedzieć się więcej i spróbować samemu, odwiedź https://www.incorta.com

WARTOŚĆ BIZNESOWA DLA KLIENTA

  • Lepsze zrozumienie danych i wykorzystanie ich do trafnych decyzji biznesowych
  • Udostępnianie przydatnych informacj dzięki ulepszonym raportom dla celów analizy biznesowej
  • Zapewnienie szybkiego, samoobsługowego dostępu do analizy biznesowej gotowej do podejmowania decyzji
  • Zwiększanie wydajność dzięki pulpitom zarządczym i aplikacjom Business Intelligence
  • Uzyskanie całodobowego dostępu do krytycznych danych w czasie rzeczywistym – dzięki aplikacjom analitycznym na urządzeniach mobilnych

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

    ENQUIRE NOW