Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Veri Zekası Yazılımları, Veri Yönetimi İçin Neden Önemlidir?

Kurumlar için veri yönetimi artık sadece bir seçenek olmaktan çıkmış durumda. Dünya çapındaki işletmeler günümüzde sadece standartlara uyum için değil, verilerin sürekli yönetim, bakım ve koruma gerektiren kilit öneme sahip varlıklar olarak gerçek değerinin farkına vardıkları için de harekete geçiyorlar. Bunun sonucu da veri yönetimine ihtiyacı doğuruyor elbette.

Veri Yönetimi Nedir?

Veriler dijital varlıklar olduklarından bakımları da BT’nin alanına giriyor. Organizasyonların veri yönetimini aktif halde kullanabilmesi için gerekli  süreç, yapı, sistem ve yeterli  insan kaynağını vizyon, strateji ve disiplin ile harmanlamaları gerekiyor.

Kurumlar, tek başlarına gerçek bir veri yönetimini sağlamaya çalışmaları halinde zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabileceklerinden, işe süreci basitleştirmek için kendilerine ideal veri yönetim yazılım ve çözümlerini belirleyen SAP Danışmanlık gibi güvenilir veri yönetim platformlarına yönelmektedir.

Veri Zekası Yazılımı Ne Demektir?

SAP Ortaklarının yardımıyla en uygun veri zekası yazılımının tanımlanması, veri yönetim sürecinin bütününü destekleyen bir adımdır. Peki, veri zekası yazılımı tam olarak ne anlama gelmektedir?

Temelde veri zekası yazılımı, işletmelerin verileri hakkında aşağıda yer alan altı temel soruyu cevaplamaları için çözüm sağlayan yeterlilikleri bir arada sunar:

  • Veri kullanımı, veri oluşturma ve ilgili sorumluluk sahipleri
  • Veri temsili ve sonraki kullanım şekilleri
  • Veri oluşturma zamanı, kullanımı ve sona erme süresi
  • Organizasyon bünyesinde verinin konumu ve tüketim şekli
  • Verinin var olma, kalma ve kullanım sebepleri
  • Veri oluşturma veya yakalama metodu ile bunun kullanımı

Güçlü ve etkin SAP Veri Zekasıyazılımı sayesinde, veri ve onları kullanan insanlar arasındaki temel ilişkileri keşfetmek için ilave bileşenlere sahip olacaksınız.

SAP Veri Haberalma Yazılımını Diğerlerinden Farklı Kılan Özellikler Nelerdir?

Bir SAP İşortağı olan MDSap, kurumların yukarıdaki sorularına cevap bulabilmek için veri yönetimini çevreleyen kullanım şekilleri, veri kalitesi yönetimi ve self-servis veri konularına odaklanarak, veri kaynaklarından elde ettiği metaverinin süreç boyunca hareketini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Amaç veriyi, kullanım haritası ile profilini çıkarmak, temizlemek, kümelemek ve güçlendirmek suretiyle, işletmelerin stratejik ve operasyonel karar alma süreçlerini destekleyecek analizlere uygun hale getirmektir.  

SAP Kurumsal Performans Yönetimi araçlarıyla ile birlikte kullanılan veri zekası yazılımı; veri kataloğu çıkarma, ana veri tanımlama ile kontrolü, veri profili çıkarma ve veri idareciliği dahil olmak üzere, metaveri yönetimini tamamen farklı bir seviyeye taşımaktadır.

Gerçekten de veri zekası yazılımları, kurumlar için sınır ve kısıtlamalardan uzak bir fırsatlar okyanusu sunmaktadır.

Eğer işletmenizin son teknoloji veri zekası çözümlerine ihtiyacı varsa, SAP İş ortağı kimliğiyle tamamlayıcı çözüm sağlayıcıları üzerinden dijital dönüşüm sağlayan ve teknolojiden faydalanarak işletmenizi daha iyi şekilde yönetmenize yardımcı olmaya kendini adamış MDSap olarak hizmetinizdeyiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Topics: Blog

    ENQUIRE NOW