Menu Close

Veloxap BI for Insurance MDSap Türkiye’nin sigortacılık sektöründe gerçekleştirdiği projelerdeki bilgi birikiminden yola çıkarak oluşturduğu Mdsap tarafından marka tescili yapılmış hazır bir iş zekası paketidir.

Çözümün temel hedefi, sigortacılık sektörü için yerel mevzuata uygun olarak tüm yasal raporlama ihtiyaçlarının karşılanabileceği, esnek, hızlı ve kolay uyarlanabilir bir analitik platform ve raporlama altyapısı sunmaktır.

Bu kapsamda çözüm ana bileşenleri aşağıdaki gibidir.

Sigortacılık Veri Modeli

Veloxap Insurance paketinde yeralan SAP IQ ile yaptığı yüksek hacimli veri ambarlarındaki proje tecrübe ve modelleme bilgisi oluşturduğu özelleştirilmiş veri modelidir.

Sigortacılık Veri Aktarım Süreçleri

Veloxap Insurance paketinde yeralan SAP DS ile oluşturduğu SFS sisteminden veri ambarına aktarım için kullandığı veri aktarım job larıdır.

Sigortacılık Veri Görselleme Raporları

Veloxap Insurance paketinde yeralan SAP BI ile oluşturduğu iş zekası raporları ve dashboardları içerir.

Çözüm Mimarisi

Platform

Veloxap Insurance paketi ile birlikte SAP IQ da konumlandırılmış veri ambarı platformu 3 katmanlıdır. Birinci aşamada veri kaynak sistemlerden, “Operational Data Store” (ODS) katmanına birebir olarak aktarılmaktadır. ODS’e aktarılan bu veriler “Enterprise Data Model & Warehouse” alanına ilişkisel yapıda aktarılıp, son olarakta iş birimlerine yönelik “Presentation Layer” katmanında tasarlanmıştır.

Veloxap Insurance paketi ile tüm operasyonel sistem ve uygulamaların veri aktarımı SAP IQ üzerinde hem ODS hem de DWH katmanı koşan yeni Veri Ambarına yapılmaktadır. Bütün bu süreç içerisinde yapılan tüm veri entegrasyonları ise SAP Data Integrator ETL Tool teknolojisi üzerinden yönetilmektedir.

Müşterilerimizin Mevcut Veri Mimarilerine (Hedef Mimarilere) Esnek Uyarlama

Veloxap paketi içerisinde aşağıdaki standart modüller ve bu modulere veri entegrasyonu sağlayan veri akış yapıları yer alır; implementasyon/uyarlama kapsamında ihtiyaç duyulan diğer modüller esnek olarak eklenebilmektedir.

  • ÜRETİM MODÜLÜ
  • AKTÜERYA MODÜLÜ
  • HASAR MODÜLÜ
  • SATIŞ MODÜLÜ
  • OPERASYON MODÜLÜ
  • MUHASEBE MODÜLÜ
  • REASÜRANS MODÜLÜ
  • UNSUR MODÜLÜ

BİLGİ ALMAK İÇİN

    ENQUIRE NOW