Menu Close

İnternetin ve iletişimin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu, milyonlarca insanın farkında olarak ya da olmayarak veri ürettiği günümüzde, büyük veri yönetimi ve veriden değer elde etmek çağımıza ayak uydurmak adına büyük önem arz etmektedir.

Bu bakış açısıyla, Veloxap Cyber Çözümü, kurumsal ve büyük veri kaynaklarından gelen verilerin tek bir merkezde toplanarak analiz ediliği ve anlamlandırılarak bilgiye dönüşümünün sağlandığı bir büyük veri çözümü olarak geliştirilmiştir. Yapay zeka teknolojisinden de yararlanan Veloxap uygulaması, sunduğu dinamik yapı ile istenilen bilgiye kısa zamanda ulaşarak doğru ve etkin kararlar almasına yardımcı olur.

Kurumsal yapılarda üretilen verilerin, birbirine etkisini de göz önünde bulundurularak, tek bir çatı altında bir araya getirilmesi, etkin ve kapsamlı analizler yapma imkanını sunmaktadır. Bu sayede ileriye yönelik doğru ve stratejik kararların hızlı bir şekilde alınması mümkün olmaktadır.

Veloxap Cyber analiz platformu, sahip olduğu teknolojisi ve modüler yapısı sayesinde,

 • Yüz tanıma sistemleri: Maskeli ya da gözlüklü de olsa kişiler tespit edilebilir, kişiye ait bilgilerin görselleştirilmesi sağlanabilir. Bu veriler akıllı şehir sistemlerine entegre edilebilir.
 • Obje tanıma sistemleri: Ulaşım sistemleri, Tarımsal üretim, Proaktif kolluk faaliyetleri gibi alanlarda faydalanılabilir.
 • Görüntü arama motoru ile görsel aramalar yapılabilir.
 • Sosyal Medya Analizi: Açık kaynaklardaki gündemi takip edebilmeyi, karar verme mekanizmalarının olası gündemi değerlendirebilmesini, analiz yapabilmesini, insanların duygu ve düşüncelerini tahmin ederek stratejik planlamalar yapabilmelerini sağlar.

Veloxap Cyber analiz platformu ile Güvenlik, Şehir Planlama, Ulaşım ve Alt Yapı Projeleri, Tarım, Maliye, Finans, Sosyal Güvenlik, Sağlık Verileri, Pandemi yönetimi vb birçok alanda büyük resmi görerek kapsamlı analizlerle hızlı stratejik kararların alınabilmesi ve yönetimi yapılabilir.

Bahsi geçen kullanım alanları ile ilgili proje örnekleri:

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri & Trafik Yönetimi: Akan veride gerçek zamanlı analiz ile trafik/yolcu yoğunluğunun tahminlenmesi, bu doğrultuda ulaşım planlaması ve gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması
 • Akıllı Şehir Planlaması: Geospatial (konumsal) veri işleme ve gerçek zamanlı analizler ile yapay zeka destekli akıllı şehir uygulamaları
 • Çevre Planlama ve Yönetimi: Çevre Koruma kapsamında yatırım ve proje takibi, kaynak planlaması
 • Acil Durum Yönetimi: Erken uyarı, akıllı olay tespiti ve otomatik olay işleme prosedürleri aracılığıyla şehir yöneticilerinin acil durumları etkili ve verimli bir şekilde değerlendirmesine ve müdahale etmesine yardımcı olur.
 • İstihbarat Analizi
 • Gelişmiş Finansal Analizler: Finansal Anomali tespiti

BİLGİ ALMAK İÇİN

  ENQUIRE NOW