Menu Close

Gereksinimler

BDDK düzenlemeleri kapsamında bankaların COBIT veri mimarisi , veri sınıflandırma, veri sözlüğü polikalarına uyum sağlaması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kişisel verilerilerin toplanma, saklanma, işlenme ve diğer şahıs ve kurumlarla paylaşılması süreçlerinde uygulanması grerekn teknik tedbirler kapsamında, veri yönetim politikalarının aşağıdaki kapsamda geliştirilmesi.

 • Veri sınıflandırma
 • Veri sahipliği
 • Veri saklama politikaları
 • Veri yedekleme politikaları
 • Veri tutma (retension) politikaları
 • Veriyi işleyen roller bazında organizasyon ve iş süreçleri raporları
 • Veriyi işleyen uygulamalar bazında raporlamalar

Veri yönetimi çerçeveleri (DAMA vb.) ve en iyi pratikleri bazında, verinin kalite, güvenlik, güvenilirlik, bütünlük, tasarım kalitesi, analitik servislere ve bilgiye kolay dönüştürülebilirlik gibi standartlara uyumluluğunun sağlanarak, BT ürün ve hizmetlerinin çevik, üretken, verimli ve düşük maliyetli süreçlerle sağlanabilmesi.

Riskler

İşletmeler için KVKK/GDPR gibi güvenlik regülasyonlarına uyum, sadece idari (organizasyon ve iş süreçleri) açıdan değil, teknik açıdan (teknolojik çözüm ve süreçlerin sağlanması) da birçok karmaşık gereksinim ortaya çıkartmakta ve bu gereksinimleri uyumlu bir şekilde uygulamaya koyma zorunluluğu doğurmaktadır.

Büyük veri, veri bilimi, yapay zeka gibi yaklaşımlarla gün geçtikçe mimari olarak karmaşıklaşan BT veri ortamları, BT ürün geliştirme süreçlerini yüksek maliyetli hale getirmekte, özellikle analitik servis yeteklerinde ciddi kısıtlamalar yaratarak verinin iş değerine dönüşme süreçlerini aksatabilmektedir.

Çözüm

MDSap VELOXAP EDG çözümü işletmelerin, BT ürün geliştirme (SDLC) süreçlerine entegre olarak, aşağıda belitrilen veri yönetim standartlarının, BT değişiklik yönetim süreçlerine entegre olarak uygulanmasını sağlar:

 • Veri Modelleme Standartları,
 • Veri Kalitesi Standartları
 • Veri Sınıflandırma ve Güvenlik Standartları,
 • Veri Ambarı ve ETL kapsamında veri hareket (data flow) standartları,
 • Veri Sözlüğü Entegrasyonu
 • Kurumsal mimari veri mimarisi entegrasyonu,
 • Veri Sahipliği Politikaları

ÇÖZÜM MİMARİSİ

ÇÖZÜM ÖZELLİKLERİ

Genel Özellikler

MODÜLER ÇÖZÜM YAPISI

VELOXAP EDG MODÜLÜ

Fonksiyonları
PD Model Repository Baseline  Generation MÜŞTERİ’ye ait mevcut veritabanı ortamlarından üretim ortamı başlangıç modellerinin (model repository baseline) otomatik oluşturulması.
Data Modelling & Design Process Toolset Fiziksel, mantıksal ve kavramsal veri modelleme seviyelerinde MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyabileceği modelleme araçları ve fonksiyonları sağlanması.
SDLC Process Integrator Veri modelleme, veri mimari yönetim sürecinin, MÜŞTERİ yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) sürecine entegrasyon araçları.
Enterprise Architecture Integrator Veri modelleme, veri mimari yönetim sürecinin, MÜŞTERİ kurumsal mimari (enterprise architecture) sürecine entegrasyon araçları.
Data Governance Process Integrator Veri modelleme, veri mimari yönetim sürecinin, MÜŞTERİ veri yönetişim (data governance) sürecine entegrasyon araçları.
Change Management Integrator Veri modelleme, veri mimari yönetim sürecinin, MÜŞTERİ değişiklik yönetim sürecine entegrasyon araçları.
Reporting Veri modelleme ve veri mimarisi yönetim sürecinde PD Repository ortamında yönetilen meta-data üzerinden rapor üretilmesi.

 

Teknolojik Altyapı

 • Veloxap EDG platformu altında farklı yapısal veri kaynaklarının veri yönetim ve modelleme standartlarına tabi olarak yönetilmesi amacıyla, teknolojik altyapı olarak SAP Powerdesigner modelleme aracı ve bu araç üzerinde uyarlanan merkezi meta-data yönetim havuzu (repository database) kullanılmaktadır.
 • SAP Powerdesigner modelleme aracının esnek meta-data keşif/tersine mühendislik (reverse engineering) özellikleri kullanılarak, 100 den fazla farklı yapısal veri tabanı teknolojileri üzerinde meta-data ve veri yönetim politikalarının tasarım ve yönetim süreçleri desteklenmektedir.
 • Kurumunuza özel veri yönetişim ve güvenlik ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen Veloxap EDG platformu altında yönetilen veri yönetim süreçlerinizde, mevcut kurumsal altyapılarınızda kullanılan farklı BT yönetişim araçları (veri maskeleme ve güvenlik araçları, ETL-BI platformları, SDLC araçları, veya BT servis yönetim/ITSM araçları) esnek yöntemlerle (file system integration, web service API vb.) entegrasyonu desteklenmekte, bu sayede otomasyon ve verimlilik seviyesi yüksek BT veri yönetişim süreçleri hayata geçirilebilmektedir.

BAŞARI HİKAYELERİMİZ

MDS ap Finans Sektörü Referansları

TCMB Veri Yönetişim Projesi

Proje Kapsamı 

Merkez bankası bünyesinde farklı finans kurum ve kuruluşlarından gelen verilerin, veri sözlüğü ve belirlenen veri yönetim standartları kapsamında yönetişimini sağlayacak süreç, araç ve entegrasyonların sağlanması

Proje Kazanımları 

Merkez bankası bünyesinde farklı finans kurum ve kuruluşlarından gelen verilerin ortak standartlar kapsamında yönetişimi sayesinde, TCMB’nin veri ve büyük veri kapsamlı hizmet stratejilerine destek olunması.

AKBANK Kurumsal Modelleme Projesi

Proje Kapsamı 

Akbank IT altyapı bünyesinde farklı uygulama ve hizmet kanallarında kullanılan verilerin modelleme süreçlerinde belirlenen standartların sağlanması kapsamında, ihtiyaç duyulan süreç, teknolojik araçlar ve entegrasyonların geliştirilmesi.

Proje Kazanımları 

Farklı uygulama ve hizmet kanallarında kullanılan verilerin modelleme standartlarına uyumunun sağlanarak, AKBANK A.Ş.’nin veri ve büyük veri kapsamlı ürün-hizmet stratejilerine destek olunması.

Kredi Kayıt Bürosu Veri Yönetişim Projesi

Proje Kapsamı 

Bankacılık ve sigorta sektörlerine ait farklı format, teknoloji ve içerikte KKB’ye ulaşan verinin bütüncül bir veri yönetim (data governance) disiplinine tabi tutularak

 • Veri sözlüğü altyapısı oluşturulması
 • Meta-veri yönetimi süreciyle veri standartlarına uyumun sağlanması
 • Kurum genelinde uygulama geliştirme ve değişiklik yönetim süreçlerine entege bir veri yönetim disiplininin tüm IT süreçleri genelinde sağlanması.

Proje Kazanımları 

 • Heterojen verinin bütüncül bir yaklaşımla merkezi bir meta-veri platformunda yönetilebilmesi.
 • Veri sözlüğü ve meta-veri yönetimi disiplini sayesinde, veri kalite standartlarına uyumunun sağlanması
 • Dışarıdan alınan, veya dışarıya aktarılan verilerin kaynak ve hedeflerinin izinin sürülmesi ve etki analizinin yapılabilmesi
 • Farklı uygulamalar ve veri işleme teknolojileri üzerindeki verinin standart tanımlanabilmesi sayesinde, değişiklik yönetimi sürecinin daha çevik ve güvenilir hale gelmesi.
 • Veriye güvenilir tanım ve içerikle erişilebilmesi sayesinde, yeni uygulama, ürün ve hizmetlerin olanaklı hale getirilmesi.

TARSİM Tarım Sigorta Havuzu

Proje Kapsamı 

Tarım sigorta sektörlerine ait farklı format, teknoloji ve içerikte ulaşan verinin bütüncül bir veri yönetim (data governance) disiplinine tabi tutularak

 • Kurumsal Mimari Katmanlarının oluşturulması
 • Süreç Kartları ve Akışı oluşturulması
 • Uygulama Mimarisi süreçleri geliştirilmesi
 • Teknoloji Altyapısı mimari süreçleri geliştirilmesi
 • Veri modelleme süreçleri geliştirilmesi

Proje Kazanımları 

Heterojen verinin bütüncül bir yaklaşımla merkezi bir meta-veri platformunda, standart kurumsal mimari süreçleri ve modelleme süreçleri kapsamında yönetilebilmesi

ING Veri Yönetişim Projesi

Proje Kapsamı 

Bankacılık sektöründe ilişkin uygulama portföyüne ait farklı teknoloji ve içerikte saklanan verinin bütüncül bir veri yönetişim (data governance) disiplinine tabi tutularak, aşağıdaki alanlarda standartlaştırılası ve IT süreçlerinin optimize edilmesi

 • COBIT veri mimarisi yönetim standartlarına uyumluluk
 • Uygulama geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerine entegre bir veri modelleme süreci ve standartlarının oluşturulması
 • İş sözlüğü ile veri modelleme sürecinin entegrasyonu.
 • Farklı süreç ve uygulamalar tarafından yönetilen meta-veriyle entegrasyon (web tabanlı), bu kapsamda
  • İş Sözlüğü ile modelleme süreci entegrasyonu
  • Uygulama mimarisi yönetim süreci ile modelleme süreci entegrasyonu
  • Veri sahipliği ile IK süreçleri ve rolleri arasında entegrasyon
 • KVKK uyumunu destekleyici veri güvenliği ve modelleme standartlarının geliştirilmesi

Proje Kazanımları 

 •  Heterojen verinin bütüncül bir yaklaşımla merkezi bir meta-veri platformunda, standart kurumsal veri yönetişim süreçlerinin geliştirilerek, mevzuatsal veya kurum için standartlara uyum sağlanması, IT süreçlerinin daha verimli olarak optimize edilmesi.

GARANTIBBVA Veri Mimarisi Yönetişim Projesi

Proje Kapsamı 

Bankacılık sektöründe çevik metodolojilerle IT ürün geliştirme süreçlerini desteklemek, ve bu kapsamda ürün geliştirme süreçlerinde gerek üretim kalitesi, gerek güvenlik standartlarına uyumluluk hedeflerini yerine getirmek üzere, aşağıdaki alanlarda standartlaştırılası ve IT süreçlerinin optimize edilmesi

 • BDDK dijital bankacılık esaslarına uygun olarak COBIT veri mimarisi yönetim standartlarına uyumluluk, veri sözlüğü standartlarına uyumlu modelleme ve metadata yönetim süreçlerini desteklemek
 • Yoğun ve farklı ürün portföylerine yönelik ürün geliştirme süreçlerinde, değişiklik yönetim süreçlerine hizalanmış, ve bu süreçte kullanılan yönetişim araçlarına (CMDB, ITSM, v.b.) entegre bir modelleme sürecinin geliştirilmesi
 • Bütüncül meta-veriyle yönetimine (meta-data hub) desteklenmesi.
  • İş Sözlüğü ile modelleme süreci entegrasyonu
  • Uygulama mimarisi yönetim süreci ile modelleme süreci entegrasyonu
  • Veri sahipliği ile IK süreçleri ve rolleri arasında entegrasyon
 • KVKK uyumunu destekleyici veri güvenliği ve modelleme standartlarının geliştirilmesi

Proje Kazanımları 

 • Çevik üretim metodolojilerine uyumlu, verimli ve güvenlikli bir IT ürün geliştirme akışının, veri modelleme iş akışları ve standartları kapsamında desteklenmesi.

Diğer Veloxap çözümlerimiz için;

https://mdsaptech.com/tr/veloxap/veloxap-cyber-solutions/

https://mdsaptech.com/tr/solutions/veloxap-bi-for-insurance/

BİLGİ ALMAK İÇİN

  ENQUIRE NOW